528 Lượt xem 0 Bình luận

Nhiều bạn thắc mắc liệu ngày đại đoàn kết dân tộc là ngày gì, ý nghĩa của ngày đại đoàn kết như thế nào, không phải ai cũng biết và nắm rõ. Để giải thích đầy đủ ý nghĩa của ngày đại đoàn kết là gì Bít Tuốt sẽ giải thích ý nghĩa như sau.

Đầu tiên ý nghĩa của từng chữ: ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC ( TOÀN DÂN) : ĐẠI là ngày to, lớn – ĐOÀN KẾT là tập hợp lại,kết hợp với nhau. Dịch đủ cả câu sẽ là một ngày lễ lớn mọi người dân đoàn tập hợp lại với nhau để cùng chung vui.

Đầu tiên, ngày đại đoàn kết toàn dân hay còn gọi tên khác là đại đoàn kết dân tộc, ngày đại đoàn kết dân tộc được tổ chức vào ngày 18 tháng 11 hàng năm.

Lịch sử ra đời ngày dai doan ket: Ngày này được chọn là ngày dai doan ket toàn dân vào năm 1968 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) đã quyết định lấy ngày 18/11/1930, ngày Đảng chủ trương thành lập Mặt trận thống nhất để làm ngày Mặt trận thống nhất. Từ đó ngày này được chọn làm ngày đại đoàn kết dân tộc.

Thường những ngày này, người dân Việt Nam từ khắp khối xóm sẽ tổ chức ăn mừng rất vui vẻ. Nhằm để ôn lại những kỷ niệm hào hùng và lịch sử của đất nước Việt Nam. Đại đoàn kết dân tộc đã trở thành dòng chủ lưu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng như trong Cách mạng xã hội chủ nghĩa. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta luôn gắn liền với ý thức cộng đồng, ý thức cố kết dân tộc, đoàn kết toàn dân tộc đã được hình thành và củng cố trong hàng nghìn năm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, tạo thành một truyền thống bền vững thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm, tâm hồn của mỗi con người Việt Nam. Đối với mỗi người dân Việt Nam, yêu nước, nhân nghĩa đã trở thành một tình cảm tự nhiên.

Cũng vì lẽ vậy mà hàng năm cứ đến ngày 18 tháng 11 toàn dân từ khắp khối xóm tổ chức ăn mừng kỷ niệm 1 ngày lễ trọng đại về mặt nhân văn và tinh thần.

 

Có thể bạn thích?