877 Lượt xem 0 Bình luận
GIÁ DỊCH VỤ TRÔNG GIỮ XE ĐƯỢC ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH     
NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2017
1. Mức giá giữ xe đạp, xe đạp điện (kể cả trông giữ mũ bảo hiểm)
Thời gianĐơn vị tínhMức giá tối đa (VNĐ)
Nhóm 1Nhóm 2Nhóm 3
Ngàyđồng/xe/lượt50010002000
Đêmđồng/xe/lượt100020004000
Cả ngày và đêmđồng/xe/lượt150030006000
Thángđồng/xe/tháng2500030000100000
2. Mức giá giữ xe máy (xe số và xe tay ga), xe điện (kể cả trông giữ mũ bảo hiểm của xe máy, xe điện)
Thời gianĐơn vị tínhMức giá tối đa (VNĐ)
Nhóm 1Nhóm 2Nhóm 3
Xe số dưới 175cm 3 , xe điện:
Ngàyđồng/xe/lượt200030004000
Đêmđồng/xe/lượt300040005000
Cả ngày và đêmđồng/xe/lượt500070009000
Thángđồng/xe/tháng100000100000200000
Xe tay ga, xe số từ 175cm 3 trở lên:
Ngàyđồng/xe/lượt300040005000
Đêmđồng/xe/lượt400050006000
Cả ngày và đêmđồng/xe/lượt7000900011000
Thángđồng/xe/tháng150000200000250000
3. Mức giá giữ ô tô
Thời gianĐơn vị tínhMức giá tối đa
Khu vựcCác quận, huyện còn lại
quận 1, 3, 5
Ô tô từ 10 chỗ trở xuống:
Ngàyđồng/xe/lượt2000015000
Đêmđồng/xe/lượt4000030000
Cả ngày và đêmđồng/xe/lượt6000045000
Thángđồng/xe/tháng1000000750000
Ô tô trên 10 chỗ:
Ngàyđồng/xe/lượt2500020000
Đêmđồng/xe/lượt5000040000
Cả ngày và đêmđồng/xe/lượt7500060000
Thángđồng/xe/tháng12500001000000

Có thể bạn thích?