372 Lượt xem 0 Bình luận

Nhiều bạn đang thắc mắc rất nhiều về cách tính tiền đóng bảo hiểm xã hội mới nhất của năm 2017 nhưng chưa biết tính như thế nào? Bít Tuốt xin hướng dẫn cho các bạn cách tính cách đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2017 mới nhất. Những cách đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được tính như thế nào?

Cách tính tiền đóng bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2017:

Các khoản tiền thu nhập tính trong vào việc đóng bảo hiểm xã hội bao gồm: Tiền Lương và Phụ cấp lương
Phụ cấp lương: là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ bao gồm: Chức vụ, chức danh Trách nhiệm Nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm Thâm niên Khu vực Lưu động Thu hút Phụ cấp có tính chất tương tự.

Vậy tổng cộng các khoản thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội = Chức vụ, chức danh + Trách nhiệm Nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm +  Thâm niên + Khu vực + Lưu động + Thu hút + Phụ cấp có tính chất tương tự.

Số tiền đóng bảo hiểm xã hội của người lao động:

  • Bảo hiểm xã hội: 8:100 x tổng cộng các khoản thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội
  • Bảo hiểm thất nghiệp: 1:100 x tổng cộng các khoản thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội
  • Bảo hiểm y tế: 1.5 : 100 x tổng cộng các khoản thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội

Ví dụ:

  • Cột Bảo Hiểm Xã Hội: 8:100 x I8 = 8:100 x 17 500 000 = 1.400.000
  • Cột Bảo Hiểm Thất Nghiệp: 1:100 x I8 = 1:100 x 17.500.000 = 175.000
  • Cột Bảo Hiểm Y Tế: 1,5 : 100 x I8 = 1,5 : 100 x 17.500.000= 262.500

Mọi thắc mắc về tư vấn bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế các bạn có thể gọi đến số: 1900 6258 – tổng đài tư vấn pháp luật về các vấn đề pháp luật của Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

Có thể bạn thích?