35843 Lượt xem 0 Bình luận

Nhiều bạn thắc mắc rằng 1kg vàng hay 1 cân vàng có giá bao nhiêu tiền? 1kg thì tính ra là bao nhiêu cây vàng?

  • 1kg vàng bao nhiêu tiền
  • 1 cây vàng bằng bao nhiêu tiền
  • 1kg bạc bằng bao nhiêu cây
  • 1kg vàng bằng bao nhiêu chỉ
  • 1 tấn vàng bằng bao nhiêu tiền
  • trọng lượng riêng của vàng
  • 1 cây vàng bằng bao nhiêu chỉ
  • 1 thỏi vàng nặng bao nhiêu

1kg vàng = 266 chỉ vàng = 26 cây 6 chỉ vàng
Một cây vàng = 10 chỉ => bạn nhân với giá vàng hiện tại thì ra

1 lượng = 1 cây = 10 chỉ =37.5gram.
1 chỉ = 10 phân = 3.75 gram.
1 phân = 10 ly = 0.375 gram.

vì thế ta có thể tính ra 1 kg vàng là bao nhiêu tiền
Giá 1kg vàng = 266 x 3,4 triệu = 931 triệu đồng ( giá vàng cao thấp tùy thời điểm )

1 tấn vàng = 1000 kg = 931 triệu x 1000 = 931.000.000.000 ( 931 tỷ)

Có thể bạn thích?